Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000

By Åsa Linderborg

  • Release Date : 2017-05-23
  • Genre : Welt
  • FIle Size : 3.21 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Socialdemokraterna skriver historia: historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000 Socialdemokraterna skriver historia är en studie av hur den svenska socialdemokratin i sin egen partihistorik under perioden 1892-2000 har eftersträvat identitet, legitimitet och auktoritet. I fokus står socialdemokratins hegemonisträvanden och kamp om det allmänna historiemedvetandet.

Frågor som diskuteras är bland annat: Hur skildras partiledarskap och interndemokrati i den socialdemokratiska partihistoriken? Hur vill man framställa sin idéutveckling? Varför jämförs Hjalmar Branting med Gustav Vasa, och vilken uppfattning har socialdemokraterna om Folkhemmet och sin egen historiska insats?

keyboard_arrow_up